1967-70г.-СЪДЕБНА ИЗМАМА
1994г.-възобновена от
            адв. МИНЧО СПАСОВ
1999г.-продължена от             съдия Б. ПУНЕВ и...
2007г.-вече и... МВР насилие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Законите в Република България
се нарушават преди всичко...
от овластените да ги прилагат.
За истината няма давност !                                                "В крайна сметка нищо друго не помага за победа на истината така, както съпротивата срещу нея"    У.Е. Ченинг                                                "Дори ако в малцинство останете сам, то истината си остава истина"    Ганди
 
от АВТОРА

 

Ако на този САЙТ се попречи по някакъв начин
да съществува пълноценно, или... въобще да съществува,
то, информацията ще бъде качена на САЙТ,
активиран извън Република България,
т.е. от Правова Държава!!!

За съдържанието на този Сайт отговарям пред ЗАКОНА!
За улеснение на Органите на Властта (и евентуално засегнати лица)
- Пълномощно № 7347/16.08.2005г., нотариус Димитрова, район ЯРС, рег.№ 243 на НК.

Днес - на ден вторник, 13.11.2007г.,
           се навършват 4-ри (календарни) месеца
           от денят петък, 13.07.2007г.,
на който е подадена до Областна Дирекция Полиция - гр. Ямбол, ЖАЛБА с Вх. №5224.

В същата тази ЖАЛБА, въз основа на документирана фактология,
подробно, ясно и аргументирано е описано,
по какъв Съдебен измамен начин,
семейство Павлови от гр. Ямбол,
е лишено от 1967г. до понастоящем(т.е. вече 40 години),
от физическо Владение
на реална част от общата застроена площ на Жилището си.
ФАКТ:
по предмета на ЖАЛБАТА... все още(?!) НЯМА Писмено становище
от компетентните Държавни Органи - Ямболските МВР и Районна прокуратура.

ВИСЯЩИ ВЪПРОСИ:
Ще се приложи ли ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА ??? Кога ??? И от кого ???

 

за САЙТА:
активиран в 13:13ч., на ден вторник, 13.11.2007г.

 

 

Създаването на този Сайт е следствие от следния абсурд:
"АКТИВНА СЪПРОТИВА" на Съдебната власт срещу узаконеното (с Нот.акт през 1963г.)
                                     от самата нея ПРАВО на частна недвижима собственост...
В този смисъл:
Измами, после извършените през 1967/1970г., респективно
Престъпления след извършените...


Цел на Сайта:
Да се даде гласност на функцията на Съдебната власт на Република България,
съсипала живота на семейството Павлови от гр. Ямбол
и същевременно да се търси процесуален представител,
който да им окаже истинска правна помощ, срещу ДЪРЖАВНАТА ТИРАНИЯ.

 

"Историята на свободата до голяма степен е история на спазване на процедурни гаранции"     Феликс Франкфуртер - съдия от Върховния съд на САЩ