1967-70г.-СЪДЕБНА ИЗМАМА
1994г.-възобновена от
            адв. МИНЧО СПАСОВ
1999г.-продължена от             съдия Б. ПУНЕВ и...
2007г.-вече и... МВР насилие
  • ИСТОРИЯ 57/63... 2008г. w
 ПАПКА   №...
 АКТОВЕ  -  ЮРИДИЧЕСКИ
 АКТОВЕ  -  МЕНТЕТА
СЪДЕБНИ
1967г.
ЯРС/ЯОС
 
НОТАРИАЛНИ
1970г.    
Нотариус С. Кузманова ЯРС
1994г.    
Служител М. Велчева(П.) ЯОС
Адвокат М. Спасов
ЯАК
Нотариус П. Костадинов ЯРС
1996г.    
Служител М. Велчева(П.) ЯОС
Нотариус Т. Данаилова ЯРС
2005г.    
Служител М. Велчева(П.) ЯОС
Нотариус Д. Лахтев ЯСР
Съдия Вп. М. Славова ЯРС
2007г.    
А-я Н.и-ти "ЕТИ" Я-л
Адвокат Ж. Алдинова ЯАК
Нотариус С. Стоев ЯСР
Съдия Вп. Н. Гайдарова ЯРС
     
ПРОКУРОРСКИ
1994г.    
Прокурор П. Жекова ЯРП
Прокурор Д. Чобанов ЯОП
Прокурор Д. Коцева ВКП
     
СЪДЕБНИ
1994г.    
Съдия Д. Лахтев ЯРС
секретар Паспалджиева  
     
1995г.    
Съдия А. Божкова ВКС
  Т. Стоилов  
  С. Гелеменова  
секретар Б.Лазарова  
     
1994г. - 1999г.  
Съдия М. Доненчева ЯРС
секретар Т. Христова  
     
Съдия Д. Петкова ЯОС
  Л. Чапкънова  
  К. Георгиева  
секретар Д. Стоянова  
     
Съдия К. Георгиева ЯРС
секретар Д. Стойнова  
     
Съдия А. Димитрова ЯОС
            Ж. Бозукова  
            Н. Иванов  
секретар Д. Стоянова  
     
Съдия Б. Пунев ВКС
            П. Мойнова  
           М. Логофетова  
секретар В. Джоджова  
     
Съдия П. Мойнова  
            Й. Данова  
           М. Логофетова  
секретар В. Джоджова  
     
Съдия Ж. Найденова  
            Е. Ташева  
            К. Чутуркова  
секретар Ел.Китова  
     
2003г.    
Съдия Вп. М. Славова ЯРС
Съдия М. Георгиева ЯОС
            Ж. Бозукова  
            Р. Стоева  
секретар  Л. Райкова  
Съдия Вп. К. Кръстева ЯРС
     
2007г.    
Съдия К. Донева ЯРС
Съдия С. Димитрова  
Съдия    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ЯОС
Съдия    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ЯРС
     
ПРОКУРОРСКИ
2007г. - 2008г.
Прокурор М. Илиев ЯРП
Прокурор Д. Люцканов ЯОП
Още за
Прокурор Д. Люцканов
"Т У Н Д Ж А" О Б Щ Е С Т В О
Данъчни рекетирали
самоук майстор
Изнудвачите се отървават
безнаказано с магистратско
постановление
Според прокурора
ДИМИТЪР ЛЮЦКАНОВ
да си искаш не е престъпление
http://tundjanews.hit.bg

 

ВЪПРОС ЗА РАЗМИСЪЛ...
Ако вероятно
първите две

Удостоверения
са подписани от
едно и също
длъжностно лице,

това обяснява ли
донякъде "безсилието"
на Ямболските МВР и
ПРОКУРАТУРА(И)
да приложат
ВЪРХОВЕНСТВОТО
НА ЗАКОНА ???

За истината няма давност!                                                "В крайна сметка нищо друго не помага за победа на истината така, както съпротивата срещу нея" - У. Е. Ченинг                                                "Дори ако в малцинство останете сам, то истината си остава истина" - Ганди

 

( Правото е изкуство на доброто и справедливото )

“LEGALITAS REGNORUM FUNDAMENTUM”

( Законността е основа на държавата )

FRAUS OMNIA CORRUMPIT
 

t

 
eУважаеми посетители, САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ.e


e

СЪОБЩЕНИЕ от 16 март 2014 г.:
Уважаеми посетители,
С извинение, за закъснението относно публикуването на 2-та лъжливи Нотариални акта,
функция на Ямболските Нотариуси МИГЛЕНА ДОНЕНЧЕВА и ДИМИТЪР ЛАХТЕВ,
същите предоставяме на Вашето внимание и уведомяваме, че набор от документи приложени
към ЖАЛБА до отговорна за спазването на ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА в РБ Институция,
с копие до много ОРГАНИ НА ВЛАСТТА (също отговорни, а и перманентно прокламиращи
в публичното пространство за това спазване на ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА), ще бъдат
качени след време в този сайт.
КЛИКНЕТЕ ТУК, за да видите 2-та лъжливи Нотариални акта...

СЪОБЩЕНИЕ от 08 февруари 2014 г.:
Уважаеми посетители,
До няколко дена ще бъде публикувана поредната порция (от 2) лъжливи Нотариални акта,
функция на Ямболските Нотариуси МИГЛЕНА ДОНЕНЧЕВА и ДИМИТЪР ЛАХТЕВ.
На МИГЛЕНА ДОНЕНЧЕВА - с предмет право на собственост, констативен (по чл. 587 от ГПК)
и на ДИМИТЪР ЛАХТЕВ - с предмет, покупко-продажба на тази недвижима собственост.
Към двата Нотариални акта отново са приложени документи с невярно съдържание, издадени
от Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол (СГКК – Ямбол към АГКК).
В аванс може да се каже, че продавачите сънаследници ТОДОР и АНДОН ТУРЛАКОВИ
знаят, че за покупко-продажбата са ползвани документи с невярно съдържание, и фактът,
че дъщерята на първия от тях е… адвокат – член на Софийската адвокатска колегия.
Повече подробности очаквайте скоро.
Междувременно отворете от менюто от вляво ПАПКА №… : Писмени доказателства,
и вижте УДОСТОВЕРЕНИЕ № 544, Дата 19.05.98 г., на Община Ямбол,
издадено за да послужи пред съда за: СНАБДЯВАНЕ С НОТ. АКТ.
В същото е описана собствеността на починалите съпруга и съпруг ПЕТЪР ТОДОРОВ ТУРЛАКОВ,
на чийто снаха ВЕЛИКА ТУРЛАКОВА е издадено това УДОСТОВЕРЕНИЕ на Община Ямбол.
В заключение, може да се спомене,
че в разговор на 13.09.2013 г. с купувача МАРИЯ МИНЧЕВА и приятелят й ТРИФОН, културно
е обяснено, че е измама, че са закупили „ДВЕ ЖИЛИЩА–АПАРТАМЕНТИ“, разположени
съответно на първи и втори етажи от съсобствената КЪЩА с входове № 35 и № 37,
и че Нотариалният акт на Нотариус ДИМИТЪР ЛАХТЕВ е основан
на документи с невярно съдържание издадени от СГКК – Ямбол към АГКК.
В този смисъл, като доказателство са им показани горецитираното
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 544, Дата 19.05.98 г., на Община Ямбол
и Копие от ЗРП, същото налично във визираната ПАПКА №… : Писмени доказателства.
Но явно, за действията им (започнати ремонти в края на м. януари в „АПАРТАМЕНТИТЕ“),
е валидна приказката: различни хора, различен интелект, различен морал…

СЪОБЩЕНИЕ от 16 април 2013 г. от Автора на сайта:
Днес – 16 април 2013 г., по случай
Денят на българската конституция
и професионален празник на юристите
,
се публикува
ПИСМО – ОТГОВОР Рег. №16057/15.12.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол. ...

Тъй като до отправена „закана за убийство“ срещу мен – Автора на сайта,
се стигна вследствие порочните действия на персони имащи себе си за „юристи“!

Прослойка „морални юристи“, представляваща по-голямата част от юридическото съсловие,
„благодарение“ на която българският данъкоплатец има честта да изплаща обезщетенията
на сънародниците си по актове постановени от Европейския съд по правата на човека!
Прослойка „юристи“, учила се в Държавните университети безплатно, именно благодарение
на този вече достигнал преклонна възраст и изстискан като лимон български данъкоплатец!

За повече подробности Вижте по-долу
СЪОБЩЕНИЕ от 03 март 2013 г. от Автора на сайта:


СЪОБЩЕНИЕ от 11 април 2013 г.:
Вчера – 10 април 2013 г., се навършиха 50 години от издаването на
НОТАРИАЛЕН АКТ №174 от 10 април 1963 г., том I, дело №505/1963 г.,
Вх. Рег. №355, Партидна Книга: том 108, стр. 338, Служба по вписванията гр. Ямбол.
По този повод се публикува последният (6-ти поред)
лъжлив НОТАРИАЛЕН АКТ №121 от 18.12.2012 г. ...

За повече подробности Вижте по-долу първото
СЪОБЩЕНИЕ от 28 февруари 2013 г.: (обновено на 01 март 2013 г.):


СЪОБЩЕНИЕ от 03 март 2013 г. от Автора на сайта:
Документи, които ще бъдат публикувани в ПАПКА №... : МВР насилие на 25.08.07г.:
1. СИГНАЛ Вх. №… / 24.08.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол.
2. ПИСМО – ОТГОВОР Рег. №… / 17.09.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол.
3. СИГНАЛ Вх. №… / 16.10.2012 г. по описа на ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКТОРАТ" при МВР на РБ.
4. Призовка от 27.11.2012 г. на ОДМВР – гр. Ямбол.
5. Заявление Вх. №… / 11.12.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол.
6. Заявление Вх. №… / 11.12.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол.
7. Заявление Вх. №… / 13.12.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол.
8. ПИСМО – ОТГОВОР Рег. №… / 15.12.2012 г. по описа на ОДМВР – гр. Ямбол.
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Изх. №… / 09.01.2013 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Ямбол.
Визираните документи ще се активират „когато му дойде времето“, както сладкодумно
се изразяваше навремето един, за който народът после взе да казва, че: „царят ни е гол“!
И чийто царедворец МИНЧО СПАСОВ (който щеше да си сменя името на „МУНЧО“) бе
осъден от Яне Янев
да плати по един лев за всяка от 11-те клевети изречени срещу него.
И от, който псевдо юрист „МУНЧО“ СПАСОВ (в качеството си на измамник-адвокат съставил
в 1994 г. документ с невярно съдържание – Проекто-Нотариален акт) тръгнаха низ
от измами смазали правата на собственост на пенсионерите семейство Павлови от гр. Ямбол.
Измами – функция на прословутата ни с неправдата и корупцията си СЪДЕБНА ВЛАСТ,
неуморно бълваща геноцид и разруха на човешки съдби на поколения от българския народ!
Предмет на цитираните документи е „закана за убийствосрещу мен – Автора на сайта,
отправена от едно от поредните лица незаконно и насилствено (с помощта на МВР-служители)
нанесло се с 5-ти издаден лъжлив Нотариален акт в жилището на родителите ми
и 5г. тормозило с действията и присъствието си с нищо незаслужилите това възрастни хора.

С цел достоверност до няколко дни ще бъде активиран посоченият в т. 8 документ.
А за следващия го в т. 9 документ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ЯРП (което ще се обжалва),
може да се каже, че един от аргументите в него е...
"Подзаконов административен акт – Инструкция № 89/10.03.2011 г. за провеждане
на предварителни проверки, издадена от главния прокурор на Република България
и министъра на вътрешните работи."

Който НЕ Е ПУБЛИКУВАН в „Държавен вестник”, т.е. НЕ Е нормативен акт., според публикация
в сайта AFERA.bg: www.afera.bg/mishena/35050.html и очевидно е подадено оспорване
пред ВАС от адвокат Иван Петров от Адвокатско дружество „Канелова и Петров“
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460760443977045&id=439582659428157
и присъединилите се към оспорването от Адвокатско дружествo "Малешевски & Васев"
www.facebook.com/permalink.php?id=209535202397789&story_fbid=533421943342445


СЪОБЩЕНИЕ от 28 февруари 2013 г.: (обновено на 01 март 2013 г.):
Съобщаваме за поредното беззаконие материализирано в НОТАРИАЛЕН АКТ:
"Покупко-продажба на ИЗБЕН ЕТАЖ, същият ид. части от ЖИЛИЩЕ"!
За (2-ри) път беззаконие произведено от един и същ НОТАРИУС от гр. Ямбол!

За (2-ри) път за сделката са използвани документи с невярно съдържание,
представящи ИЗБЕН ЕТАЖ
(преименуван на "ПРИЗЕМЕН" при псевдо Съдебна делба)
за реален отделен ИМОТ (Жилище, апартамент с идентификатор №…).
За (2-ри) път тези документи с невярно съдържание са Скица и Схема, в случая
Скица №8358 и Схема №5359 от 17.12.2012 г. на СГКК Ямбол (Служба кадастър).

НОТАРИАЛНИЯТ АКТ е: №121 от 18.12.2012 г., том IV, рег. №5892, дело №4752012 г.,
Нотариус СЕРГЕЙ СТОЕВ, Рег. №454, с район на действие съдебния район на РС гр. Ямбол.
Вписване по ЗС/ПВ
Служба по вписванията град Ямбол
Вх. рег. №10751 от 18.12.2012 г.
Акт №147, том 30, дело №5988/2012 г.

Партидна книга: том .......... стр. ..........
Съдия по вписванията ......................... >>> (Очаквайте името му)
Очаквайте публикуване на цитираните и други документи за действия предприети по тази
поредна и ПЕРМАНЕНТНА (от 1963 г. в шест Нот. акта) ИЗМАМА С ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ,
тъй като предмета на продажба - ИЗБЕН ЕТАЖ, е съставна част от ЖИЛИЩЕ,
съгласно НОТАРИАЛЕН АКТ №174 от 10 април 1963 г., том I, дело №505/1963 г.,
Вх. Рег. №355, Партидна Книга: том 108, стр. 338, Служба по вписванията гр. Ямбол.
До която Партидна Книга: том 108, стр. 338,
Служба по вписванията град Ямбол ОТКАЗВА ДОСТЪП за Устна и Писмена справка.
Доказателства:
Отворете от вляво от менюто ПАПКА №... : Сл.Вп.+д.453/03г.ЯОС.
Характеристиките по Стр. Пр. и Н. на „АПАРТАМЕНТЪТ-ИЗБЕН ЕТАЖ“ - предмет на сделката,
са налични в ПАПКА №... : Писмени доказателства.
С тази цел може да се посети и ПАПКА №... : Жалба/07г.-МВР ЯРП ЯОП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Историята на свободата до голяма степен е история на спазване на процедурни гаранции" - Феликс Франкфуртер, съдия от Върховния съд на САЩ